Älvsinformation: 2022-5-30
Vatten Temp : -°c
Flöde : -
Färg : -
KontaktFångstrapporteringFiskefondenKräftfisket i BureälvenOm fiskevårdsområdet
Nätfiske nu tillåtet för fiskerättsägare fr.o.m. 16/7
2013-07-16 01:54:04 johannes

Från och med idag den 16/7 2013 är det tillåtet för fiskerättsägare att fiska med nät i den sjö där man äger fiskerätt. Vi ber er följa nedanstående bestämmelser.


Regler för fiske med nät och rörliga redskap i våra sjöar.

Nätfiske endast tillåtet för ägare av fastighet med fiskerätt. Fiskerätten för fastigheten ska kunna intygas. Den som fiskar med nät ska även ha löst ett Markägarkort/fiskerättsägarbevis.

Alla redskap SKA vara TYDLIGT märkta enligt gällande norm, se nedan.

För märkning av nät och långrev gäller följande:
Utrustningen ska ha väl SYNLIG MARKÖR i båda ändarna (exv. orange boj eller 0,5l colaflaska), detta även för att undvika att båtar kör över utrustningen.
På markör ska NAMN, FASTIGHETSBETECKNING OCH TELEFONNUMMER kunna utläsas med TYDLIGHET. Detta för att försäkra att nätfiske endast sker utav personer med fiskerätt inom området. OBS! Fiskerätten gäller bara i den sjö som fastigheten har fiskerätt för, fiskerätten för nät gäller alltså INTE inom hela området. Att fastigheten har fiskerätt kan kontrolleras hos Lantmäteriet.

Om ägaruppgifter inte kan utläsas med tydlighet betraktas utrustningen fiska utan fiskerätt, redskapen kommer i detta fall att tas upp men återlämnas mot beskrivning och intygande av fiskerätten. OMÄRKT utrustning räknas som OLOVLIGT FISKE och kommer att beslagtas och lämnas till polisen med polisanmälan som följd. Den som ertappas för olovligt nätfiske kommer att bli ålagd kontrollavgift för överträdelsen.

Vi ber er rapportera omärkta redskap till: johannes@burealven.se. (Bifoga gärna även karta över platsen och tidpunkt för er iakttagelse).

Rekommendation:

Styrelsens rekommendation för nätfiske är återhållsamhet. Förslagsvis att lägga ut sina nät på eftermiddagen och ta in dem under förmiddag dagen efter. Fiske med nät bör inte bedrivas mer än ett fåtal gånger per år, vilket gott bör täcka det egna husbehovet. Släkt och vänner är varmt välkomna att lösa fiskekort och själva fiska sin matfisk.

Fiske med mängdfångande redskap ska ej bedrivas före gösarnas lekperiod, som infaller kring midsommar. Föreningens stämma 2013 bestämde därför att nätfiske ej ska bedrivas före 15 juli.

FÖRSIKTIGHETSPRINCIP GER MER GÖS
Fiskas en hona upp före leken förlorar vi de tusentals yngel denna fisk skulle producerat. Under gösens lek vaktar hanen rommen och är mycket aggresiv, detta gör att gösens lek ofta blir framgångsrik om värmen i vattnet är tillräcklig och tillgången på föda för ynglen är god. Vi ber er därför att låta fisken vara ostörd kring lekgrynnor.


VÅRA UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Gösen är en varmvattensfisk och undersökningar har visat att den därför växer väldigt långsamt i våra kalla vatten. Lekmogen storlek är cirka 40 cm vilket enligt samma undersökning innebär det en ålder på ca 8-10 år i våra vatten. Dessa förutsättningar medför att våra gösar har svårare med sin reproduktion än gösar i vatten längre söderut. Därför är det extra viktigt att förvaltningen av våra unika bestånd sker med stor försiktighet. Låter vi gösarna få leka i lugn och ro så får vi mer fisk i våra sjöar.