Älvsinformation: 2022-5-30
Vatten Temp : -°c
Flöde : -
Färg : -
KontaktFångstrapporteringFiskefondenKräftfisket i BureälvenOm fiskevårdsområdet
Viktig information om isproppar i Bureälven
2014-01-19 03:04:39 johannes

Under de senaste dagarna har Bureälven stigit och dessa höga flöden i kombination med det kalla vädret har gjort att isproppar uppstått i älven. På några platser skapar dessa översvämning som riskerar att ge vattenskador på närliggande byggnader, vilket självklart är olyckligt för berörda fastighetsägare.

Räddningstjänsten har i media meddelat att sprängning av isproppar i älven inte kommer att ske på grund av de risker detta skulle innebära. Ett beslut som vi från fiskevårdsområdesföreningens sida inte har varit med och fattat.

I ett inslag från P4 Västerbotten den 16/1 avslutas intervjun med att reportern säger "bättre för fisken men sämre för er" till en av de berörda fastighetsägarna, där svaret på frågan blir ett ja. En svar vi förstår och respekterar, men som delvis är en missuppfattning, vilket jag ska försöka förklara.

Från fiskevårdsområdetsföreningens sida vill vi meddela att vi är medvetna om problem med isbildning som finns på ett antal platser i Bureälven, främst där stenar ligger samlade i raka linjer nära varandra för att dämma vatten. Dessa stentrösklar gjordes utifrån en metodik som användes vid flottledsåterställning under 80-90-talet.

Forskning och metodik för älvsrestaurering och fiskevård har utvecklats sedan dess och numera görs återställning i vattendrag genom att försöka efterlikna så naturlika vattenmiljöer och strukturer som möjligt. Genom att göra detta kan man oftast även komma ifrån problem med isbildning, vilket sällan sker i opåverkade vattendrag där naturlig struktur finns med större och utspridda stenar.

Isbildning med bottenfrysning och sprängning i älven är saker som påverkar livet i älven negativt, så en lösning på dessa isbildningsproblem är självklart något även vi har som mål från fiskevårdsområdesföreningens sida.

Just nu genomförs ett projekt där Skellefteå kommun inventerar Bureälvens strömsträckor för att identifiera behov av åtgärder för att förbättra vattenmiljöerna utifrån modern kunskap och miljölagstiftning, vilket är ett led i arbetet för att nå bättre ekologisk status i våra vatten enligt krav från EU:s Ramvattendirektiv.

Detta görs i samarbete med oss i fiskevårdsområdesföreningen och mer information kommer att publiceras om detta här på vår hemsida.

Avslutningsvis vill jag säga att vi beklagar de problem och skador som isbildningen eventuellt orsakar för er som bor vid Bureälven. Med hjälp av kunniga experter på restaurering och vattenmiljö hoppas vi kunna genomföra nödvändiga åtgärder som förbättrar livet både för fisk och djurlivet i älven, men även för er som bor vid älven.

Detta vill vi gärna göra i nära dialog med alla berörda. Har ni tankar, förslag eller frågor kring detta eller annat fiskevårdsarbete så kontakta gärna mig på johannes@burealven.se

Vänliga hälsningar

/Johannes Lindberg
Ordförande Bureälvens nedre fiskevårdsområdesförening