Älvsinformation: 2022-5-30
Vatten Temp : -°c
Flöde : -
Färg : -
StartKontaktFångstrapporteringKräftfisket i BureälvenOm fiskevårdsområdet

Fiskefonden infördes 2014 som ett nytt grepp för oss att stödja landsbygdsutveckling i våra medlemsbyar.


Till Fiskefonden avsätts 20% av intäkterna från vår fiskekortsförsäljning.
 Målsättning med detta är att skapa ett ökat engagemang kring våra vatten och den fiskeresurs vi förvaltar, men även påvisa hur den viktiga resurs vi förvaltar kan ge tillbaks till bygden om vi gemensamt tar hand om den.


Genom Fiskefonden vill vi främja utveckling i alla våra byar och samtidigt eftersträva en jämlik fördelning av föreningens inkomst från fisket.

Från Fiskefonden kan föreningar (av alla sorter) inom vårt område söka stöd för fiske- och friluftslivsfrämjande åtgärder som ligger i anslutning till våra vatten. Exempel på projekt att söka stöd för kan vara att anlägga en båtramp, bygga en grillplats eller kanske göra fiske- och naturförbättrande åtgärder.

För att bevilja stöd behöver den sökande föreningen påvisa att man känner till de tillstånd som kommer behövas samt att man varit i kontakt med berörda markägare där detta krävs. För frågor om vad detta kan innebära kan föreningen kontakta representanter för fiskefrågor på Skellefteå kommun.

Ansökan till Fiskefonden görs via denna ANSÖKNINGSBLANKETT (tillika avtal vid beviljad ansökan). Ansökan skickas via mail till: johannes@burealven.se

Pengarna betalas ut i efterskott mot redovisning av kvitton för kostnader som överensstämmer med beviljad ansökan.

Beslut om bidrag till inkomna ansökningar tas löpande av styrelsen. Maxbelopp är 4000kr per by/projekt och år. Vi förutsätter att dialog förs inom byn så att ansökan är förankrad hos byns invånare och andra lokala föreningar för samverkan.

OBS! Ansökan ska vara godkänd FÖRE arbete med åtgärd/projekt inleds och kostnader uppstår. Det går alltså INTE söka stöd för redan genomförda investeringar/åtgärder.