Älvsinformation: 2015-5-19
Vatten Temp : -°c
Flöde : Högt
Färg : -
StartKontaktFångstrapporteringNyheter

Fiskefonden infördes 2014 som ett nytt grepp för oss att stödja landsbygdsutveckling i våra medlemsbyar.


Till Fiskefonden avsätts 20% av intäkterna från vår fiskekortsförsäljning.
 Målsättning med detta är att skapa ett ökat engagemang kring våra vatten och den fiskeresurs vi förvaltar. Genom Fiskefonden vill vi främja utveckling i alla våra byar och samtidigt eftersträva en jämlik fördelning av föreningens inkomst från fisket.

Från Fiskefonden kan föreningar (av alla sorter) inom vårt område söka stöd för fiske- och friluftslivsfrämjande åtgärder i anslutning till våra vatten. Exempel på projekt att söka stöd för kan vara att anlägga en båtramp, bygga en grillplats, göra biotopåtgärder etc.

För att bevilja stöd vill vi gärna se att föreningen tagit reda på de tillstånd som kommer behövas samt kontakt med berörda markägare.

Ansökan görs via denna ANSÖKNINGSBLANKETT (tillika avtal vid beviljad ansökan). Ansökan skickas via mail till: johannes@burealven.se

Pengarna betalas ut i efterskott mot redovisning av kvitton för kostnader enligt beviljad ansökan.

Beslut om bidrag till inkomna ansökningar tas löpande av styrelsen. Maxbelopp är 4000kr per by/projekt och år. Vi hoppas självklart att dialog förs inom byn så att ansökan är förankrad hos invånare och föreningar.

OBS! Ansökan ska vara godkänd FÖRE arbete med åtgärd/projekt inleds och kostnader uppstår. Ni kan alltså inte söka stöd för redan genomförda investeringar/åtgärder.