Älvsinformation: 2022-5-30
Vatten Temp : -°c
Flöde : -
Färg : -
KontaktFångstrapporteringFiskefondenKräftfisket i Bureälven

Fiskekortsförsäljning


Fiskekort krävs för att få fiska i alla vatten inom Bureälvens nedre fiskevårdsområde. Fiskekortet är personligt.

Bureälvens nedre fiskevårdsområde tar EJ ansvar för eventuella olyckor som sker under fiske och/eller andra aktiviteter vid våra vatten.

Observera att fiske utan fiskekort, där sådant krävs, räknas som olovligt fiske vilket är en åtalbar handling enligt svensk lag. Det är din egen skyldighet som fiskare att känna till och följa gällande fiskeregler.
Fisketillsyn genomförs och kontrollavgift kan tas ut mot överträdelser av fiskevårdsföreningens bestämmelser. (enligt Lagen om fiskevårdsområden, Lag 1981:533)Priser
Dygnskort (24 timmar):   50kr
Årskort (365 dagar):      200kr


Barn och ungdomar fiskar gratis, med fiskekort:
Barn under 16 år löser fiskekort kostnadsfritt. Fisket sker under målsmans ansvar och samma fiskeregler ska följas.

Skellefteå kommuns ungdomssatsning som kallas Ungdomsfiskekortet gäller inom vårt område. Fiskekortet är gratis att lösa för barn under 16 år och ger tillgång till fiske inom ca.17 fiskevårdsområden spridda i kommunen. Läs mer och se information på kommunens sida för fiske.
www.skelleftea.se/fiske


Fiskekort för fiskerättsägare:
Se information om fiskekort för ägare av fastighet med fiskerätt längst ner på denna sida.Köp ditt fiskekort via:


Köp via SMS i din mobiltelefon
Dygnskort (24h) - sms:a FISKA DY81 till 72456

Årskort (365dgr)  - sms:a FISKA AR81 till 72456


Webbförsäljning
 av våra fiskekort
www.ifiske.se (erbjuder även köp av fiskekort via sin app)


www.fiskekort.se


Lokala återförsäljare
 för våra fiskekort:

Tempo i Bureå
Bureå camping
Skellefteå turistbyråFISKEKORT FÖR ÄGARE AV FASTIGHET MED FISKERÄTT
Nya rutiner fr.o.m. årsstämman 2015. Medlemskort för fiskerättsägare löses årligen och kostnadsfritt hos fiskerkortsförsäljare i den egna byn.
Fiskekortet löses genom två steg:
1. Fiskerätten verifieras mot fastighetsnummer i föreningens fiskerättsägarförteckning. (intyg om fiskerätt för fastighet kan det beställas av Lantmäteriet, detta åligger fastighetsägaren)
2. En fungerande e-postadress samt telefonnummer lämnas. Denna rutin är till för att årligen kunna ta del av information om aktuella bestämmelser för fisket, samt för möjlighet till kommunikation till medlemmar med rösträtt på stämman.

FÖRTYDLIGANDE:
Ägande av fastighet i anslutning till vatten (exempelvis sommarstugor) innebär EJ att fastigheten äger fiskerätt, fastighetens fiskerätt framgår i fastighetens uppgifter från Lantmäteriet. Medlemskort för fiskerättsägare berättigar endast nätfiske i den sjö där fastighetsägaren äger fiskerätt, ej hela området. Fastighet med flera delägare äger totalt EN fiskerätt för fastigheten (LOFO 1981), samt EN röst på föreningens stämma.

Föreningens fiskerättsförteckning uppdaterades 2015 av Lantmäteriet. Men denna förteckning kan enligt Lantmäteriet sakna uppgifter från ägarskiften, vid de fall en fastighetsägare anser att uppgifter om den egna fastigheten är felaktigt åligger det fastighetsägaren att utreda detta. Tills dess utredning visat annorlunda i enskilda fall gällande fiskerätt följer föreningen den förteckning vi fått från Lantmäteriet.

För nätfiske gäller särskilda regler och krav på märkning av utrustning, se Regler och bestämmelser


Organisationsnummer Bureälvens nedre fiskevårdsområde: 894701-9199