Älvsinformation: 2015-5-19
Vatten Temp : -°c
Flöde : Högt
Färg : -
KontaktFångstrapporteringFiskefondenNyheter

Fiskekortsförsäljning


Fiskekort krävs för att få fiska i alla vatten inom Bureälvens nedre fiskevårdsområde. Fiskekortet är personligt, make/maka kan fiska på samma kort. (gäller endast årskort)

Bureälvens nedre fiskevårdsområde tar EJ ansvar för eventuella olyckor som sker under fiske eller aktiviteter vid våra vatten.

Observera att fiske utan fiskekort, där sådant krävs, räknas som olovligt fiske vilket är en åtalbar handling enligt svensk lag. Observera att det är din skyldighet som fiskare att känna till gällande fiskeregler.
Fisketillsyn genomförs och kontrollavgift kan tas ut mot överträdelser av fiskevårdsföreningens bestämmelser. (enligt Lagen om fiskevårdsområden, Lag 1981:533)

Ladda ner eller be att få vår FISKEKORTSBILAGA innehållande sammanfattning av våra fiskeregler när du köper ditt fiskekort.


Priser
Dygnskort (24timmar):   50kr
Årskort (365 dagar):      200kr

Barn under 15 år löser fiskekort kostnadsfritt. Fisket sker under målsmans ansvar.

Fiskekort för fiskerättsägare: *se information om hur kortet löses längst ner på denna sida.Köp ditt fiskekort via:


Sms i din mobiltelefon.
Dygnskort (24h) - sms:a FISKA DY81 till 72456

Årskort (365dgr)  - sms:a FISKA AR81 till 72456


Internetbank
Postgiro: 387286-8
Märk betalningen med ditt namn och ta med detta betalningskvitto för uppvisning vid fiskekortskontroll.


Webbförsäljning

www.ifiske.se
www.fiskekort.se


Lokala återförsäljare


Fiskekort kan köpas på:
Tempo i Bureå
Bureå camping
Skellefteå turistbyrå

samt hos dessa lokala fiskekortsförsäljare:

Yttervik/Båtvik:     Robert Marklund -   0910-786067

Bodan:                 Ann-Christine Vikström - 0910-80831 (Hyrbåt)

Gamla Falmark:     Bertil Karlsson  -     070-677 78 86 (Hyrbåt)
                            Henrik Johansson -  070-215 65 67

Östra Falmark:      Stefan Falkman  -    0910-84095

Långviken:           Tore Lundmark  -     0910-80760
                           Dennis Sundberg  -  076-103 29 10 (Hyrbåt)

Sjöbotten:            Tomas Wiklund   -    070-320 33 41

Hjoggböle:           Ulf Nyström    -        070-541 39 86 (Hyrbåt)

Mjödvattnet:         Richard Larsson  -    070-677 61 56 (Hyrbåt)

Tjärn/Mjödvattnet: Jonny Larsson   -     0910-42049FISKEKORT FÖR ÄGARE AV FASTIGHET MED FISKERÄTT
Nya rutiner fr.o.m. årsstämman 2015. Medlemskort för fiskerättsägare löses årligen och kostnadsfritt hos fiskerkortsförsäljare i den egna byn. Kortet löses genom att fastighetsnummer kan verifieras i föreningens fiskerättsägarförteckning, samt att en fungerande e-postadress lämnas. Viktigt att alla tar del av aktuella bestämmelser för fisket.

FÖRTYDLIGANDE:
Medlemskort för fiskerättsägare berättigar endast nätfiske i sjö där fastighetsägaren äger fiskerätt. Fastighet med flera delägare äger totalt EN fiskerätt för fastigheten (LOFO 1981), samt EN röst på föreningens stämma.

Föreningens fiskerättsförteckning har uppdaterats under 2015. Fiskerätten för fastigheten ska kunna intygas, det är den enskildes ansvar att anlita Lantmäteriet för att utreda frågan ifall ni anser något vara felaktigt i fiskerättsförteckningen.

För nätfiske gäller särskilda regler och krav på märkning av utrustning, se Regler och bestämmelser


Organisationsnummer Bureälvens nedre fiskevårdsområde: 894701-9199