Älvsinformation: 2022-5-30
Vatten Temp : -°c
Flöde : -
Färg : -
KontaktFångstrapporteringFiskefondenKräftfisket i BureälvenOm fiskevårdsområdet

Fiskekortsförsäljning


*OBSERVERA: Fiskekort krävs för allt fiske i samtliga vatten inom Bureälvens nedre fiskevårdsområde. Fiskekortet är personligt och kan ej lånas ut eller överlåtas. Fiske utan fiskekort, där sådant krävs, kallas olovligt fiske vilket är en åtalbar handling enligt svensk lag. Den som fiskar är skyldig att känna till och följa gällande fiskeregler (bestämmelser för fisket). Fisketillsyn sker och kontrollavgift kan utfärdas vid överträdelse av lokala bestämmelser för fisket. (detta i enlighet med Lagen om fiskevårdsområden, Lag 1981:533)Barn och ungdomar fiskar gratis, med Ungdomsfiskekortet!


Bureälvens nedre fiskevårdsområde är del i Skellefteå kommuns satsning Ungdomsfiskekortet. Fiskekortet är gratis för barn under 16 år och ger tillgång till fiske i hundratals fiskevatten över hela kommunen. Fisket sker under målsmans ansvar och lokala fiskeregler ska följas.

För mer information om Ungdomsfiskekortet och annat fiske i Skellefteå kommmun, besök:
www.skelleftea.se/fiskePriser fiskekort


Dygnskort (giltigt 24 timmar):   100kr
Årskort (giltigt 365 dagar):       500kr


Köp ditt fiskekort


Via SMS i din mobiltelefon:
Dygnskort (24h) - sms:a FISKA DY81 till 72 456

Årskort (365dgr)  - sms:a FISKA AR81 till 72 456


Via webbutik:
www.ifiske.se (erbjuder även köp av fiskekort via sin app)Lokala återförsäljare
 för våra fiskekort:

Tempo i Bureå
Bureå camping
Skellefteå turistcenterFISKEKORT FÖR ÄGARE AV FASTIGHET MED FISKERÄTT
Vid årsstämman 2015 beslutades om följande rutiner för fiskekort (Medlemsfiskekort) för ägare av fastighet med fiskerätt inom Bureälvens nedre fiskevårdsområdet.

Medlemsfiskekortet löses årligen och kostnadsfritt hos fiskerkortsförsäljare i den egna byn. Detta för att ta del av aktuella bestämmelser för fisket samt för att underlätta för föreningen att rapportera statistik över fisket inom området.

Rutin för att lösa Medlemsfiskekort:
1. Fiskerätten verifieras med fastighetsnummer mot föreningens förteckning över fiskerättsägare. (intyg om fiskerätt för fastighet beställs av Lantmäteriet, detta åligger fastighetsägaren)
2. En fungerande e-postadress samt telefonnummer lämnas. Denna rutin ger ökad möjlighet till kommunikation med medlem.
3. Notering görs över vilket fiske medlem tänker bedriva, fiske med nät och/eller fiske med handredskap. Detta för att kunna säkerställa att nätfiske endast sker av medlem med fiskerätt.

FÖRTYDLIGANDE:
Observera att fastighet i anslutning till vatten (exempelvis sommarstugor med strandtomt) EJ innebär att fastigheten äger fiskerätt. Information om fastighetens fiskerätt framgår i fastighetens uppgifter hos Lantmäteriet. Medlemskort för fiskerättsägare berättigar endast nätfiske i den sjö där fastighetsägaren äger fiskerätt, ej hela området. Fastighet med flera delägare äger totalt EN fiskerätt för fastigheten (LOFO 1981), samt EN röst på föreningens stämma.

Föreningens utgår från den förteckning av fiskerätt vi fått av Lantmäteriet. Frågor om eventuella felaktigheter kring enskild fastighet åligger fastighetsägaren att utreda hos Lantmäteriet.

För nätfiske gäller särskilda regler och krav på märkning av utrustning, se Regler och bestämmelser


Organisationsnummer Bureälvens nedre fiskevårdsområde: 894701-9199