Älvsinformation: 2022-5-30
Vatten Temp : -°c
Flöde : -
Färg : -
KontaktFångstrapporteringFiskefondenKräftfisket i BureälvenOm fiskevårdsområdet
FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE NÄTFISKET
2013-06-27 02:01:12 johannes

Enligt beslut vid föreningens årsstämma 2013-03-27 är fiske med nät ej tillåtet under perioden 1/1 t.o.m. 15/7.
Detta som ett försök att främja gösarnas lek för att stärka våra bestånd. Vi ber alla att respektera detta.


Vid fisketillsyn 27/6 har nät påträffats. Dessa bryter mot gällande bestämmelser och om de ej tas upp omedelbart kommer näten beslagtas och lämnas till polisen.

Nätfiske är endast tillåtet för ägare av fastighet med fiskerätt. Nät ska ha väl synlig markör i båda ändarna.
På markörerna ska namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer med tydlighet kunna utläsas.

Observera att det är fiskarens ansvar att ta reda på gällande fiskeregler.
Överträdelse kan leda till att kontrollavgift utfärdas och utrustning beslagtas, med polisanmälan som följd.
Enligt § 31 (lag 1981:533) (Lagen om fiskevårdsområden).


Allt fiske enligt HUSBEHOV, försäljning av fisk är förbjudet.