Älvsinformation: 2022-5-30
Vatten Temp : -°c
Flöde : -
Färg : -
KontaktFångstrapporteringFiskefondenKräftfisket i BureälvenOm fiskevårdsområdet
Uppdaterade fiskeregler 2013
2013-03-27 23:52:13 johannes

Under årets stämma fattades följande beslut om ändringar av fiskeregler inom Bureälvens nedre fiskevårdsområde:

Gös: Ökat maximimått till 55cm, vilket ger ett s.k. fönsteruttag där endast fisk mellan 40-55cm får tas upp. Fångstbegränsning är fortsatt max 3gösar/person och dygn.

Gädda: Infört ett maximimått på gädda på 80cm. Alla gäddor över detta mått ska återutsättas. Det finns flera vinster med detta. Dessa är s.k. troféfiskar som sportfiskare vill fånga vilket gör vårt fiske mer attraktivt. Dessutom är de stora gäddorna viktiga för sjöarnas ekosystem då de håller efter mängden små gäddor och vitfisk i sjöarna, vilket på så sätt motverkar övergödning i våra näringsrika sjöar. Att gädda äter en del sjöfågel är en naturlig del i sjöarnas ekosystem och inget vi inom fiskevårdsområdet ska påverka. Observera att även ryssjefiske ska följa maximimått på gädda!

Förbud att sälja fisk, UTAN UNDANTAG. Allt fiske ska ske efter husbehov. Försäljning av fisk är ej husbehov utan yrkesverksamhet och skulle isf skattas för.

INGET fiske med nät på lekgös ska förekomma - nätfisket inleds därför efter 15/7.

 

Utöver föreningens egna regler har även Havs och Vattenmyndigheten kommit med nya bestämmelser för fisket i vattendragen som mynnar i Norr- och Västerbotten. Följande gäller fr.o.m. 1/6 2013 enligt (HVMFS 2013:8):

Öring: Höjt minimimått till 50cm. Fångstbegränsning (s.k. bag limit) max 1 öring/fiskare och dygn. Förlängd fredningstid under öringens lekperiod på hösten. Fr.o.m. den 1/9 t.o.m. 14/10 får inget fiske efter öring bedrivas.

Harr: Höjt minimimått till 35cm. Samt införande av fredningstid under harrens lekperiod. Fr.o.m 15/4 t.o.m. 31/5 får inget fiske efter harr bedrivas.

Fullständig information om våra regler och bestämmelser hittar du här: Regler och bestämmelser